Wat is CNG

 

 

CNG staat voor Compressed Natural Gas, oftewel aardgas onder druk. CNG kent een fossiele of hernieuwbare bron. CNG met een hernieuwbare bron wordt geproduceerd uit reststromen; we noemen het dan Groengas

Op dit moment is CNG Net al de grootste leverancier van Groengas aan het wegverkeer. Groengas is produceerbaar en heeft minimaal dezelfde milieu- en gezondheidsvoordelen als CNG. De CNG tankstations die wij vandaag bouwen, zijn ook de Groengas tankstations van morgen. Vroeg of laat stapt iedereen over op een verantwoord alternatief voor diesel en benzine. De wil is er al, nu alleen de bezwaren nog overboord.

De feiten

beter voor mens en milieuruime

keus aan courante voertuigen

voordeliger dan andere brandstoffen

Groengas


CNG is de schoonste brandstof die te verkrijgen is. In de toekomst biedt het rijden op Groengas zelfs nog meer milieuvoordelen. Groengas is een hernieuwbare energiebron. Het wordt gemaakt uit biogas en ontstaat bij de vergisting van groen- en snoeiafval, slib en mest (zogeheten reststromen) en wordt direct in het aardgasnetwerk geïnjecteerd. Het rijden op Groengas is bijna volledig CO2 neutraal. De productie en het gebruik van Groengas is goed voor de Nederlandse economie en agrarische sector. Vanwege de biologische oorsprong is Groengas een duurzame energiebron. Het is daarom de duurzame opvolger van aardgas.

Overstappen zonder aanpassingen


Groengas heeft dezelfde samenstelling als aardgas. Hierdoor is het mogelijk om, zonder aanpassing, met alle CNG-voertuigen op Groengas te rijden. Ook het huidige netwerk van tankstations is geschikt om een transitie naar Groengas te maken.