Wat heeft de toekomst, bio-CNG of elektrisch rijden?

 

Samen met Wijkopenautos.nl hebben wij voor u voor en nadelen van beide alternatieven tegenover elkaar gezet.

De noodzaak voor duurzamere energieproductie is vrijwel voor iedereen duidelijk. Veel landen hebben besloten minder afhankelijk te willen worden van fossiele brandstoffen. Op dit moment is er nog voldoende aanbod, maar dit zal in de toekomst snel veranderen. Mede door de groei van de wereldbevolking zal de vraag naar aardolie en aardgas stijgen. Dit zorgt voor toename van de kosten bij het winnen van die brandstoffen. Bij de kosten van winning tellen we ook de kosten van milieuschade op. De recente discussie over de winning van schaliegas laat dit zien. Daarnaast bevinden zich veel winningsgebieden in regio's die op politiek instabiel zijn, wat een continue productie problematisch maakt.
De opwarming van de aarde is een feit en de extra CO2-uitstoot door het gebruik van fossiele brandstoffen speelt hierbij een grote rol. Gelukkig staat de techniek niet stil en worden milieuvriendelijke alternatieven ontwikkeld. In de autobranche kunnen we er twee noemen. Als eerste is er de productie van bio-CNG, als tweede de toenemende populariteit van het elektrisch rijden. Rijdt u al jaren in een vervuilende auto en heeft u vaker gedacht, ik wil van mijn auto af om groener te rijden, maar kunt u niet goed beslissen? Wij hebben voor u de voor- en nadelen van beide alternatieven tegenover elkaar gezet.  


Milieuaspecten

Laten we beginnen met het wegwerken van een bekend misverstand. Het klopt dat bij elektrisch rijden geen broeikasgassen als CO2 worden uitgestoten. Bij rijden op gas, ook op bio-CNG, gebeurt dit wel. CO2 is een product dat altijd geproduceerd wordt bij een verbrandingsproces. Is elektrisch rijden alleen daarom milieuvriendelijker? Niet als de elektriciteit, waarmee een elektrische auto wordt opgeladen, nog steeds voor een zeer groot deel opgewekt wordt met fossiele brandstoffen. Dit is nu vaak nog wel het geval. Wilt u uw auto opladen met groene stroom? Vaak nog wordt energie die is opgewekt door wind of zon in het bestaande stroomnet vermengd met energie die verkregen is uit fossiele brandstoffen. Let dus goed op het aandeel groen opgewekte energie van een stroomleverancier.
Bio-CNG ontstaat door het vergisten van gft-afval, mest of rioolslib. Het wordt gewonnen uit recente organische bronnen; bij de winning wordt het milieu dus niet extra belast. Maar ook hier geldt dat veel gasleveranciers bio-CNG toevoegen aan hun bestaande gas, dat voornamelijk bestaat uit de fossiele brandstof aardgas. Er is echter wel een jaarlijks stijgende lijn in het aandeel van bio-CNG ten opzichte van normaal CNG.
Er is wel een verschil. Normaal CNG, dat bij de meeste tankstations wordt aangeboden, kan eenvoudig worden vervangen door bio-CNG, dat vrijwel volledig biologisch en hernieuwbaar wordt geproduceerd. Rijden op bio-CNG kan in principe dus CO2-neutraal. Bij elektrisch rijden is die mogelijkheid er nog niet, door het gebrek aan aanbod van 100% groene stroom.


Verschillen in infrastructuur

Als tankstations overstappen op bio-CNG, of de automobilist de keuze bieden tussen CNG en bio-CNG, maakt hij gebruik van hetzelfde netwerk van reeds bestaande tankstations. Bij elektrisch rijden zien we dat de infrastructuur van laadstations en snelladers nog sterk in opbouw is. Het tijdverschil tussen elektrisch opladen en het tanken van CNG is nu nog aanzienlijk, maar zou in de toekomst wel eens flink gereduceerd kunnen worden.


Elektrisch of CNG, welk type auto?

Wij verwachten een toenemende populariteit voor elektrisch rijden in het persoonlijke vervoer. Fabrikanten van personenauto's investeren in beide mogelijkheden en welke van de twee uiteindelijk het populairst zal worden, is nu nog moeilijk te voorspellen. In het vrachtvervoer en openbaar vervoer is de situatie wezenlijk anders. Elektrisch aangedreven bussen zien we wel, maar vrachtvervoer met elektrische vrachtwagens niet of nauwelijks. Het zal technisch een stuk eenvoudiger zijn om de vervuilende diesels te vervangen voor vrachtwagens die voortgedreven worden door bio-CNG.